USER MANUAL

Wifi Extender---Watch Tutorial Video For Setup Instruction

MODEL F: https://youtu.be/nP1dPlzq8i8

MODEL E: https://youtu.be/JIKDqBHuVXY

MODEL C: https://youtu.be/dySM7yI0FJQ